Lennart Simonsson

Fil. Dr.

Lennart Simonsson FoUh

Verksamhetsområden

Analyser av högupplöst och storskalig nederbörd från olika observationskällor, utvärdering av modellsimulerad nederbörd, utveckling av metodik för post-processing av klimatmodellresultat.

Forskningsintressen

Nederbördsfördelning i tid och rum, statistisk utvärdering, hydrologisk modellering.

Specialkompetenser

Beräkningsmatematik, Fortran, Matlab