Kristina Isberg

Fil Mag (kemi)

Kristina Isberg

Verksamhetsområden

GIS, kontinental hydrologisk modellering, World-wide HYPE, uppsättning av HYPE i nya områden, WHIST

Specialkompetens

GIS, WHIST

Forskningsintressen

Kontinental modellering, kvalitetssäkring