Kristina Isberg

Fil. Mag. 

Kristina Isberg

Roll i gruppen

 • World-wide HYPE skötare (dokumentation/ revisioner/ utvärderingar/ förbättringar/ kontakter)
 • Undervisar på årliga HYPE kursen
 • GIS och WHIST support
 • WHISTmanual förvaltare
 • Dokumentation- och kvalitetssäkringsupport
 • www-publicist (FoUh)

Expertis

 • HYPE-uppsättningar (kontinentalt och globalt)
 • GIS
 • WHIST
 • Kvalitetssäkring
 • Felsökning
 • Polopoly