Kean Foster

Civ.ing. (ekosystemteknik)

Kean Foster 2010

Verksamhetsområden

 Hydrologisk forskning och klimateffekter.

Specialkompetens

Flödesprognoser, geografiska informationssystem (GIS).

Forskningsintressen

Säsongsprognoser och hydrologisk modellering.