Kean Foster

Civ.ing. (ekosystemteknik)

Kean Foster 2010

Roll i gruppen

  •  Forskare

Expertis

  • Hydrologiska säsongsprognoser och modellutveckling
  • Hydrometeorologisk dataanalys
  • Klimatfenomensanalys
  • Hydrologisk modellering (statistik samt HBV / HYPE).

Särskilda meriter

  • Initierat och utvecklat det nya hydrologiska säsongsprognossystemet för vattenkraftsreglering.