Katharina Klehmet

Fil.Dr.

Katharina Klehmet

Verksamhetsområden

Utveckling och framtagning av klimatpåverkande indikatorer inom Copernicus Climate Change Service (C3S), en ensemblebaserad metod  byggd på regionala och globala klimatmodeller, utveckling av metoder för att skräddarsy klimatdata för konsekvensstudier

Forskningsintressen

Attribut för extrema händelser – ökning av stormar Östersjön, klimatrekonstruktion utifrån regionala klimatmodeller, utvärdering av regionala klimatmodeller, mervärdesanalys och representation av snötäckningsgrad i regionala klimatmodeller, regional a klimatvariationer och klimatförändringars påverkan på snötäckets utbredning  i Sibirien

Specialkompetenser

Regional klimat- och oceanmodellering, analys av modelldata och observationer