Katharina Klehmet

Fil. Dr.

Katharina Klehmet

Roll i gruppen

  • Postdoc
  • Uppdragsledare för området Globala klimatindikatorer inom Copernicus Climate Change Service (C3S) - Global impacts, dissemination of climate information to internal and external users

Expertis

  • Regional klimat- och havsmodellering
  • Modellutvärdering
  • Klimatförändringsanalys
  • Tillskrivning av klimatförändringar

Särskilda meriter

  • Gruppledare för EU-projekt