Joel Dahné

Civ.ing.

Joel Dahné

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering.

Forskningsintressen

Storskalig hydrologisk modellering

Specialkompetenser

Representation av hydrologiska processer i storskalig modellering