Jafet Andersson

Vatten- & miljöforskare, Fil.dr.

Jafet Andersson

Verksamhetsområden

Utveckling av hydrologiska simuleringsverktyg, osäkerhetsanalys, parallell simulering, hydrologi i utvecklingsländer.

Forskningsintressen

• Tillgång, användning, produktivitet, allokering och hantering av vatten
• Flödesregimer, akvatisk ekologi, ekosystemtjänster
• Utveckling, mat, mikrofinansiering, internationell handel
• Kunskap och osäkerhet
• Fjärranalys, datorsimulering, mobil informationsteknologi

Specialkompetenser

Akvatisk ekologi, småskaligt jordbruk, utvecklingsländer, arida områden, beräkningsverktyg och beräkningsmetoder.