Gunn Persson

Fil.dr.

Gunn Persson

Verksamhetsområden

Hydrologisk information och prognoser, kursutveckling.

Forskningsintressen

Klimat och hydrologi.

Specialkompetenser

Klimatkommunikation.