Göran Lindström

Fil.lic.

Göran Lindström

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering, klimatstudier, hydrologiska prognoser.

Forskningsintressen

Hydrologisk modellutveckling, avrinningsprocesser.

Specialkompetenser

Hydrologisk modellering, programmering