GEOLAND2

Projektet är kopplat till EU-initiativet GMES - Global Monitoring of Environment and Security.

Målet med projektet är att testa fjärranalyserad data för markanvändning, och andra geografiska variabler som input i en hydrologisk modell för både vatten och närsalttransport. Samtidigt kommer en pan-Europeisk applikation av HYPE modellen att vidareutvecklas och förbättras.

Modellen E-HYPE som satts upp 2008 kommer att användas som basmodellen med globala och europeiska databaser över markanvändning, jordart samt hydrologisk och meteorologisk information. Samtliga databaser kommer att utbytes med de nya fjärranalyserade databaserna för att testa deras effekt på modellerade vattenvariabler, både på europeisk skala men också på avrinningsområde skalan (floden Sventoji, Litauen; Motala Ström, Sverige; floden Moselle-Sarre, Tyskland/Frankrike).

Period: 2009-2012

Finansiär: EU FP7 Space

Ansvarig vid SMHI: Chantal Donnelly

Samarbetspartner(s): Projektkoordinatorn är Infoterra Germany, Delprojektkoordinatorn är Metria, Sverige. SMHI ingår i delprojektgrupp - Core Information Services, Water.