Frida Gyllensvärd

Tekn. Dr

Frida Gyllensvärd 2017

Verksamhetsområden

Koordinator för hydrologiska forskningsenheten, projektledning, tjänstedesign

Forskningsintressen

Att visualisera information effektivt och användarvänligt.

Specialistkompetens

Visualisering, samordning, projektledning.