Frédéric Cortat

M.Sc. (teoretisk fysik)

Frederic Cortat 2010

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering.

Specialkompetens

Matematiska och numeriska metoder, programmering, hydrodynamik.

Forskningsintressen

Hydraulisk modellering, kolloid vetenskap.