Förbättrade vårflödesprognoser

Dagens system för vårflödesprognoser bygger på att HBV-modellen först körs fram med observerade data (nederbörd, temperatur) till ett starttillstånd innan vårflodens start. Då avspeglar modelltillståndet så bra som möjligt det verkliga hydrologiska tillståndet i naturen, t ex vad gäller snötäcke och markfuktighet. Därefter används väderutvecklingen under vårflödsperioden från historiska år för att beräkna vårfloden.

Detta projekt innehåller två huvudsakliga aktiviteter

  • att optimera dagens metodik, t ex genom att använda enbart ett urval av historiska år eller att använda vanliga meteorologiska korttidsprognoser
  • att undersöka ifall meteorologiska långtidsprognoser (klimatprognoser) kan förbättra resultatet och, i så fall, utveckla en alternativ metodik

Period: 2009-2011

Finansiär: Elforsk/HUVA

Ansvarig vid SMHI: Jonas Olsson

Samarbetspartner: Lunds Universitet