EU-projekt koordinerade av FoUh

EU-projekt som koordineras av SMHIs hydrologiska forskningsenhet. Klicka på loggorna för att få veta mer!