Emilie Breviere

Fil. Dr.

Emilie Breviere

Verksamhetsområde

 Jag leder flera EU-finansierade projekt, de två viktigaste är C3S_422_Lot1 (alias GLORIOUS: Global users in the Copernicus climate change service) finansierat av Copernicus, som inleddes i september 2017 och FANFAR-projektet (Reinforced cooperation to provide operational flood forecasting and alerts in West Africa) finansierat av H2020 som börjar i januari 2018.

Forskningsintresse

Min vetenskapliga bakgrund ligger i oceanografi, med en gedigen förståelse för klimatvetenskap med hög samhällelig och praktisk relevans.

Specialkompetens

Jag har över tio års erfarenhet av att samordna internationella storskaliga tvärvetenskapliga forskningsprogram, särskilt i marina och atmosfäriska vetenskaper, och därför en djup kunskap om dynamiken i det nationell och internationell naturvetenskap.