Emilie Breviere

Fil. Dr.

Emilie Breviere

Roll i gruppen

 • Projektledare för H2020-projekt
 • WP-ledare och medförvaltare av Copernicus-kontraktet "Global Service in climate impact" 
 • Kontaktperson för "HYPE data delivery service"
 • Samordnare för den årliga HYPE-kursen

Expertis

 • Internationell vetenskaplig koordinering
 • Ledning och förvaltning
 • Kapacitetsuppbyggnad
 • Kommunikation via webmedia

Särskilda meriter

 • Organisatör av storskaliga events världen över
 • Koordinering och publicering av forskning och implementationsplaner för internationella tvärvetenskapliga program
 • Bistått  WCRP, Future Earth, UNESCO 
 • Medlem av of granskningsgruppen för "International Climate Protection Fellowship for young climate experts from developing countries of the Alexander von Humboldt foundation"