Deltagande modellering

Ofta har olika intressegrupper olika syn på ett problems omfattning eller orsaker, vilket kan göra det svårt att enas kring en gemensam strategi eller handlingsplan. Dessutom försvåras genomförande av aktionsplaner ofta av bristfällig kommunikation mellan de som berörs av planen och de som utformar den.

Deltagande modellering är ett koncept som kan bidra till ökat deltagande av olika intressegrupper i utformningen av aktionsplaner. Kommunikation som baseras på en gemensam modell kan göra det lättare att undvika konflikter. Dessutom kan en modellstödd dialog bidra till en djupare problemförståelse hos såväl myndigheter, experter som allmänhet vilket bidrar till ett väl underbyggt beslutsunderlag för åtgärder. Detta ökar även chansen till att föreslagna åtgärder verkligen genomförs i praktiken.

Deltagande modellering
Figur 1. Deltagande modelleringsmöte i Kårtorp med lantbrukare inom Vindåns avrinningsområde.

Generell metodik har utarbetats

SMHIs hydrologiska forskning har i samarbete med samhällsvetenskapliga forskare vid Linköpings och Lunds Universitet tagit fram en metodik kring hur man kan få ökat deltagande i samhällsplaneringen via modelleringsarbetet. Metodiken bygger på att experter tillsammans med intressegrupper och myndigheter formulerar problembild, mål, samt tar fram en aktionsplan. I konceptet ingår även att deltagarna, vid behov, deltar i kampanjmätningar, t ex av vattenkvaliet.

Deltagande modellering har tillämpats i Sverige vad gäller åtgärdsplanering mot övergödning (Figur 1) och i Sydafrika rörande anpassning till klimatförändringar, med fokus på vattenresurser.

Deltagande modellering_fig2
Figure 2. Deltagande modellering i Thukela, South Africa. Möte med jordbrukare från Mhlwazini.

Referenser

 -Alkan Olsson, J., Andersson, L., 2007. Possibilities and problems with the use of hydrological models as a communication tool in water management. Special Issue WARM / Advances in Global Change Research, Water Resources Management 21, 97-110.

- Alkan-Olsson, J. Andersson, L., Jonsson, A., Arheimer, B. 2009, Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde. Rapport Länsstyrelsen i Östergötland, 2009:3. ISBN 978-91-7488-231-5.

- Alkan Olsson, J., Jonsson, A., Andersson, L., and Arheimer, B. 2011, A model supported participatory process: a socio-legal analysis of a bottom up implementation of the EU Water Framework Directive. International J. of Agricultural Sustainability 9(2), 379-389.

- Andersson, L., Alkan Olsson, J, Arheimer, B, and Jonsson, A. (2008) Use of participatory scenario modelling as a platform in stakeholder dialogues. Water SA 34 (3) HELP Special Edition, 439-447.

- Andersson, L., Alkan Olsson, J, Jonsson, A. Wilk, J. 2010. Use of participatory scenario modelling as platforms in stakeholders dialogues. 10th Kovacs Colloquim. Paris July 2010. IAHS Publication 338, 187-192.

- Andersson, L., Jonsson, A., Alkan Olsson, J., and Arheimer, B. (2006) Participatory modelling as a tool for public participation in water resource management. In: Proceedings of the XXIV Nordic Hydrological Conference 2006, Eds: J.C. Refsgaard and A.L. Höjberg, NHP Report No. 49, 226-233.

- Andersson, L., Wilk, J., Graham, P., Warburton, M., 2009. Local assessment of vulnerability to climate change impacts on water resources in the Upper Thukela River Basin, South Africa – Recommendations for adaptation. SMHI Rep. Climatology No 1, September 2009. SMHI, Norrköping, Sweden. ISSN 1654-2258, 47 pp.

- Andersson, L., Wilk, J., Graham, P., Warburton, M. 2010. Participatory modelling for locally proposed climate change adaptation related to water and agriculture in South Africa. Conference proceedings FRIEND, Fez, Morocco, October 2010. IAHS Publication 340, 214-220

- Arheimer, B., Andersson, L., Alkan-Olsson, J. & Jonsson, A. (2007) Using catchment models for establishment of remedy plans according to the WFD. Water Science and Technology 56:1, 21-28.

- Graham, L.P, Andersson, L, Horan, M., Kunz, R., Lumsden, T., Schulze, R., Warburton, M., Wilk, J. and Yang, W., 2011. Using multiple climate projections for assessing hydrological response to climate change in the Thukela River Basin, Physics and Chemistry of the Earth. 36, 727-735. doi:10.1016/j.pce.2011.07.084

- Jonsson, A., Andersson, L., Alkan Olsson, J. & Arheimer, B. (2007) How participatory can participatory modeling be? A discussion of the degree of influence and stakeholder and expert perspectives in six dimensions of participatory modeling. Water Science and Technology 56:1, 207-214.

- Jonsson, A.C., Andersson, L., Alkan Olsson, J, Jonsson, M.,2011, Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements. Journal of Environmental Planning and Management 54(6). DOI:10.1080/09640568.2010.541738

- Jonsson, A., Lövbrand, E, Andersson, L. 2009. Participatory research in theory and practice: why, how and when? In: Lövbrand, E., Linnér, B-O, Ostwald (Eds.). Climate Science and Policy Research – Conceptual and Methodological Challenges. Centre for Climate Science and Policy Research, Report 09:03. Linköping University, Sweden. ISBN 978-91-7393-579-1, 57 pp.