David Gustafsson

Tekn. Dr.

David Gustafsson

Roll i gruppen

  • Seniorforskare
  • Projektledare inom hydrologi i kalla regioner, dataassimilering och satellitdata.

Expertis

  • Modellering av hydrologiska processer i kalla regioner
  • Modellutveckling
  • Användning av satellitdata vid hydrologisk dataassimilering

Särskilda meriter

  • Tekn.Dr. (2002)
  • H-index 21 i Web of Science:  48 vetenskapligt granskade publikationer inom hydrologi och biogeofysik.