David Gustafsson

Tekn. dr.

David Gustafsson

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering, prognoser, osäkerhetsanalys, kopplad hydrologisk- och klimatmodellering

Specialkompetens

Modellering av snö- och isprocesser i hydrologiska och meteorologiska modeller, metoder för assimilering av snö- och isobservationer i hydrologiska modeller, mätningar av snötäckets egenskaper och rumsliga variation.

Forskningsintressen

Snö- och isprocessers betydelse i de hydrologiska systemen, landekosystemens betydelse i klimatsystemet, möjlighet att förbättra hydrologiska prognoser genom integrering av modeller och observationer.