CryoLand

Spatiala produkter för snötäcke, glaciärer samt älv- och sjöis.

CryoLand syftar till att ta fram spatiala produkter för snötäcke, glaciärer samt älv- och sjöis. Produkterna kommer tas fram med hjälp av fjärranalys och kommer utformas efter slutanvändarnas önskningar. Inom projektet kommer produkter tas fram och levereras i nära nog realtid. Dessa produkter kommer täcka hela Europa samt andra kontinenter som efterfrågas av slutanvändaren.

Period: april 2011 – april 2015

Finansiärer: European Commission, Space Research and Development

Ansvarig vid SMHI: Lars Marklund

Samarbetspartners: EOX IT Services GmbH (Österrike), ENVEO IT GmbH (Österrike), Finnish Environment Institute (Finland), Finnish Meteorological Institute (Finland), Kongsberg Satellite Services AS (Norge), Northern Research Institute Tromsø (Norge), Norsk Regnesentral (Norge),  Administratia Nationala De Meteorologie R.A. (Rumänien), Gamma Remote Sensing Research and Consulting AG (Schweiz)