Christiana Photiadou

Fil. Dr.

Christiana Photiadou

Roll i gruppen

  • Seniorforskare
  • Projektledare för H2020-projekt och ERA4CS
  • Forskare inom klimat och hydrologisk påverkan.

Expertis

  • Vetenskaplig ledning
  • Modellering och prognoser av hydroklimateffekter
  • Utveckling av klimattjänster för vattensektorn

Särskilda meriter

  • Koordinator av EU-projekt och WP-ledare