Anuschka Heeb

Fil. Dr.

Verksamhetsområden

Koordinator för hydrologiska forskningsenheten

Forskningsintressen

Hållbar växtproduktion och hållbar samhällsplanering, växtnärings- och vattentillgång, vattenkvalitet, dränering av jordbruksmark, avledning av överskottsvatten i gränsområdet stad-land

Specialistkompetens

Växtodling, växtnäring, jordbrukets vattenfrågor, dränering. Samarbete forskning-praxis, kunskapsförmedling mellan lantbrukare – rådgivare – forskare – myndigheter, involvering av lokala aktörer.