Abdulghani Hasan

Fil. Dr.

Abdulghani Hasan 2017

Verksamhetsområden

Hydrologisk modellering, spatial analys, GIS, World-Wide HYPE

Specialkompetens

Vattenflödesalgoritmer, GIS algoritmer, programmering, modellkalibrering, arid och semiarid hydrologi, urban översvämning, satellitdata och visualisering

Forskningsintressen

Storskalig hydrologisk modellering, spatial analys för design av hydrologiska strukturer, modellering av hydrologiska processer i framtida förändrat klimat, dataanalys, riskanalys m a p översvämningar, distribuerade hydrologiska processer och utveckling av flödesalgoritmer.