Klimatstudier om moln, strålning och atmosfärisk vattenånga - Climate Monitoring SAF

För klimatstudier genereras, övervakas och arkiveras högkvalitativa molnprodukter utifrån satellitinformation. Projektet tar fram produkter för analys av molnighet och molnegenskaper, strålningsförhållanden och atmosfärisk vattenånga. SMHI är framförallt inblandad i analysen av molnparametrar där vi har en ledande position.

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att studera eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat. Inom SMHIs fjärranalysgrupp analyseras satellitdata från de polära satelliterna och studier görs över Arktis men även globalt.

Vi gör statistik på moln

För följande molnprodukter beräknar CM-SAF månadsmedelvärden med en horisontell upplösning på 15 km baserat på mätningar från de polära satelliternas instrument AVHRR och de geostationära satelliternas SEVIRI instrument:

  • Total molnmängd CFC (Cloud Fractional Cover)
  • Molnmängd från molntypskategorier CTY (Cloud Type): Produkten ger bidragen från molnkategorierna tjocka låga, medelhöga och höga moln samt från tunna Cirrusmoln och uppbrutna (Fractional) moln.
  • Molnhöjd CTH (Cloud Top Height)

I tillägg till dessa grundläggande produkter finns även ytterligare tre molnprodukter som har mer med molnens fysikaliska egenskaper att göra:

  • Molnfas CPH (Cloud Phase): Produkten talar om ifall molntoppen består av iskristaller eller vattendroppar.
  • Optisk tjocklek COT (Cloud Optical Thickness): Produkten ger ett objektivt mått på hur transparent molnet är för solljus.
  • Molnvatteninnehåll CWP (Cloud Water Path).

Analyserna görs på flera områden som täcker hela Europa, Afrika och stora delar av Atlanten. Data finns från 2004 och framåt. Över Sverige finns dessutom en högupplöst (4 km) klimatologi som täcker perioden 1991-2000. Från och med 2009 produceras också produkter över Arktis. Produkterna är tänkta att användas för fortlöpande klimatanalyser och för jämförelser framförallt mot simuleringar av klimatet från klimatmodeller.

Europeiskt samarbete

Det är flera länder som är inblandade i Climate Monitoring SAFen. Projektledningen styrs av forskare på tyska Deutscher Wetterdienst (DWD). Förutom SMHI är även holländska KNMI, finska FMI, schweiziska MeteoSwiss och belgiska RMI med i Climate Monitoring SAFen.

CMSAF