Erik Johansson

Erik Johansson

 

Fil.Lic.
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Telefon: 011 495 80 00

Verksamhetsområden

Doktorand i Atmosfärfysik och oceanografi. Forskar på molns inverkan på atmosfärens strålningsbalans.

Forskningsintressen

  • Fjärranalys från satelliter
  • Atmosfärfysik