Forskningsnyheter

Sökresultat 32 träffar på cordex

Klimatatlas kan stödja anpassning till förändrat klimat i Afrika

KlimatSMHI Rossby Centre
skett inom ramen för det internationella CORDEX-samarbetet som syftar till att utveckla regional, detaljerad klimatinformation över hela världens landområden. CORDEX (Coordnated Regional climate Downscaling Experiment) samordnas av det internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI. Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan klimatet förändras i Arktis

Klimat
Kjellström, ansvarig för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre. Fritt tillgängliga scenarier Sedan en tid tillbaka finns SMHIs klimatscenarier för Arktis. Klimatscenarierna är gjorda inom ramen för Cordex, som syftar till att ge högupplösta scenarier för alla jordens landområden. CORDEX-scenarierna kan Publicerad: Senast uppdaterad:

Regional klimatkonferens avslutad med avstamp mot framtiden

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre
Den gemensamma grunden är att forskningen utgår från något av de regionala klimatscenarier som producerats inom CORDEX, där SMHI är en stor leverantör av beräkningar.   – Vi har sett exempel på konsekvenser av klimatförändringen som kraftigare skyfall, torka som breder ut sig och ökade risker för Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Höga halter av koldioxid i atmosfären

Klimat
New York, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre, direkt från CORDEX-konferensen i Stockholm. Viktigt med regionala klimatscenarier Det finns ett stort behov av detaljerade klimatscenarier, för att se vad ett förändrat klimat betyder i olika delar av världen. Inom Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan klimatet förändras i Arktis och södra Asien

Klimat
Klimatscenarierna är gjorda inom ramen för Cordex, som syftar till att ge högupplösta scenarier för alla jordens landområden.   – Framtida klimat beräknas med klimatmodeller. En klimatmodell är ett datorprogram som beskriver de fysikaliska lagar vi vet styr klimatsystemet. Beräkningarna görs på Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationellt möte samlar klimatforskare i Stockholm

Klimat
– FNs klimatpanel IPCC pekar på behovet av regional klimatdata i sitt arbete efter klimatavtalet från Paris, det är också ett tydligt fokus i kommande IPCC-rapporter. Cordex-konferensen främjar det viktiga kunskapsutbytet mellan klimatforskare från olika delar av världen, säger Rolf Brennerfelt Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX internationella konferens för regional klimatmodellering – call for abstracts

Klimat
Konferensen arrangeras av Internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI, och hålls i Aula Magna, Stockholms universitet. Mer om konferensen går att läsa på konferensens webbplats,  . Abstracts lämnas via konferensens webbplats,  , senast den 30 november kl 17 00 CET.     Publicerad: Senast uppdaterad:

Särskilt stöd för satsning på klimattjänster i Afrika

SMHI är från och med den 1 januari 2015 projektkontor för det internationella samarbetet om regional klimatmodellering CORDEX. Samarbetet fokuserar på att utveckla regionala klimatscenarier, bland annat för afrikanska länder.     Genom det särskilda stödet från regeringen kan nu två CORDEX-workshops Publicerad: Senast uppdaterad:

Vetenskaplig konferens samlar kunskap inför COP21-mötet

KlimatSMHI Rossby Centre
klimatsimuleringar för andra regioner som till exempel Afrika och Arktis inom ramen för det internationella CORDEX-samarbetet kring regional klimatmodellering. – Att det finns data tillgängliga är mycket viktigt då forskare i dessa regioner ofta har mycket begränsade resurser att själva göra simuleringar. Våra Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport beskriver klimatsimuleringar för Europa

KlimatSMHI Rossby Centre
med samma upplösning. Klimatsimuleringar för Europa och delar av övriga världen Rossby Centres klimatmodell, RCA4, är använd vid över hundra klimatsimuleringar inom CORDEX-samarbetet. Resultaten sprids via SMHIs nod inom Earth System Grid Federation till användare världen över. Modellen är också Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden