Forskningsnyheter

Sökresultat 32 träffar på cordex

SMHI organiserar klimatkonferens i Peking hösten 2019

SMHI Rossby Centre
Som värd för det internationella projektkontoret för CORDEX ”Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment” är SMHI huvudorganisatör av den internationella konferensen om regionalt klimat, ICRC-CORDEX 2019. Konferensen är en mötesplats för aktörer från hela världen, där de kan diskutera Publicerad: Senast uppdaterad:

Registrera dig och skicka in bidrag till nästa internationella konferens om regionalt klimat

KlimatSMHI Rossby Centre
Den internationella konferensen för regionalt klimat (ICRC)-CORDEX 2019 kommer att föra samman forskare och användare av regional klimatforskning och tillämpning. Genom att delta i denna konferens kan du samverka med andra forskare, användare och andra intressenter, diskutera lokala utmaningar och Publicerad: Senast uppdaterad:

Gemensamt arbete stärker kunskap om klimatmodellering i Sydamerika

KlimatSMHI Rossby Centre
om klimatanpassning. – Inom CORDEX-nätverket vill vi föra ut kunskap om hur man arbetar med klimatmodeller och vad modellerna kan berätta om kommande klimatförändringar så att kunskapen finns lokalt på alla kontinenter. Vi har i flera år arbetat med forskare i Afrika och Asien, och nu vill vi bredda Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bygger ut europeiskt arkiv av klimatsimuleringar

KlimatSMHI Rossby Centre
kan se ut. Vi kan också undersöka vilka osäkerheter det finns i utvecklingen, säger Erik Kjellström.  Fyraårigt projekt Projektet pågår till år 2021. De regionala simuleringarna görs enligt internationell standard utvecklad inom det globala CORDEX-nätverket. SMHI är huvudpart och i projektet medverkar Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning

KlimatSMHI Rossby Centre
Nikulin. Resultaten framtagna inom CORDEX De resultat som presenteras under EGU 2018 har tagits fram inom CORDEX nätverk för regional klimatmodellering. Under den andra delen av CORDEX-Africa Analysis Campaign har forskare från fyra afrikanska regioner fokuserat på att skriva vetenskapligt granskade Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskapsuppbyggnad ger klimatinformation för Afrika

KlimatSMHI Rossby Centre
samarbete Samarbetet, kallat CORDEX-Africa Analysis Campaign, har pågått sedan 2011 med sammanlagt elva workshops. Arbetet startade med en finansierad av . Därefter var arbetet vilande under två år i brist på finansiering, men togs upp igen 2015 med en andra fas efter att ha fått via Sida. Syftet med är att Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

KlimatSMHI Rossby Centre

Klimatförändringen påverkar oss redan nu, men hur kan det bli i framtiden? En ny webbtjänst från SMHI visar vilka klimateffekterna blir i Sverige och andra delar av världen vid 1,5 grads global uppvärmning. Tjänsten är öppen och fritt tillgänglig för alla som är intresserade av klimat och effekter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimateffektatlas för klimatförändring i Afrika blir verklig

KlimatSMHI Rossby Centre
Grigory Nikulin.  Tydligt beslutsstöd Samtidigt som klimateffektatlasen är ett viktigt verktyg för klimatanpassning, är det också ett tydligt exempel på hur beslutsstöd går att skapa utifrån regional klimatmodellering. Inom CORDEX nätverk för regional klimatmodellering finns tankar om att skapa liknande Publicerad: Senast uppdaterad:

Regionala klimatscenarier nyckel för lokalt klimatarbete

KlimatSMHI Rossby Centre
att förbättra processbeskrivningarna som används i modellerna för att räkna om den globala informationen till regional. Med förbättrade processbeskrivningar blir de regionala klimatmodellerna ännu mer avancerade.  Klimattjänster underlättar för användare CORDEX, ett internationellt nätverk för Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationell konferens om utveckling av klimattjänster som beslutsstöd

KlimatSMHI Rossby Centre
erfarenheter Från SMHI medverkade Iréne Lake och Grigory Nikulin på konferensen. De representerade SMHI och det internationella samarbetet för regional klimatinformation, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, CORDEX. De presenterade och delade med sig av SMHIs och CORDEX erfarenhet av att skapa Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden