Forskningsnyheter

Växtskadegörares påverkan på grödor förstärks när Sverige värms upp

Klimatförändringen leder till ökad förekomst av skadegörare på grödor i Sverige, enligt en ny studie från SMHI och SLU.

– Studiens resultat är oroande då den visar att växtskadegörare kan bli ett ökat hot mot produktionen av grödor, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI och en av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samhällsaktörer i samverkan för hållbar vattenförvaltning

Hydrologi

Forskningsprojektet Rättvist vatten syftar till att skapa samsyn i samhället kring en rättvis fördelning av vatten, idag och i framtiden. I ett första lärande innovationslabb samlade projektet drygt 20 aktörer från Motala ströms älvgrupp för att prata hållbar vattenförvaltning, samverkan och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare utvärderar funktion av grön infrastruktur i utveckling av ny stadsatlas

MeteorologiHydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Grön infrastruktur är en typ av naturbaserad lösning som används allt oftare i våra städer. I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, SLU och Lunds universitet göra en utvärdering av hur grön infrastruktur kan vara effektivt mot både översvämning och värmestress – samtidigt. Resultatet ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO-rapport: Klimatförändringsindikatorer nådde rekordnivåer 2023

Klimat

Idag presenterar meteorologiska världsorganisationen WMO rapporten State of the Global Climate 2023. Rapporten från WMO bekräftar att 2023 med marginal är det varmaste året som någonsin uppmätts.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tydlig framtida ökning av högriskperioder för skogsbränder

Hydrologi

Högriskperioder för brandrisk i södra Sverige och Norrlands kustland väntas öka från mitten av århundradet. Det visar nya resultat från en klimatstudie som SMHI gjort på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt undersöker hur aerosoler åldras i atmosfären

MeteorologiLuftmiljöAtmosfärisk fjärranalys

Förbränning av biomassa har stora effekter på hälsa, klimat och samhälle globalt. Med hjälp av satellitdata ska forskare nu undersöka hur aerosoler från skogs- och jordbruksbränder sprids och åldras i atmosfären.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsprojekt utforskar digital tvilling-teknik för att underlätta klimatanpassning i Arktis

OceanografiKlimat

Klimatförändringens effekter märks tydligt i Arktis. För att kunna anpassa samhället så bra som möjligt behövs rätt beslutsunderlag. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt undersöker därför om det finns tekniska möjligheter att få information om bland annat havsis i Norden genom digital …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate Symposium. Såväl forskare som samhällsaktörer välkomnas för att söka ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess konsekvenser för miljö och samhälle.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker

Oceanografi

Kan det överskott av syre som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft, bli en vinst för Östersjöns havsmiljö? Det ska forskare ta reda på i en ny modellstudie där de ska studera effekterna av syresättning av Östersjöns djupvatten på kort och lång sikt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny satellit för övervakning av hav och atmosfär

Oceanografi

Växtplankton i haven står för ungefär hälften av syreproduktionen på jorden och tar upp motsvarande mängd koldioxid. Den 8 februari 2024, sköt NASA upp satelliten PACE från Florida. PACE står för Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem. Satelliten har en ny typ av sensor för att observera bland …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden