Forskningsnyheter

SMHIs Berit Arheimer tilldelas europeiskt pris för enastående insatser för den hydrologiska forskningen

Hydrologi

Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, har utsetts av den europeiska geovetenskapliga unionen EGU till 2021 års Henry Darcy-medaljör för sina enastående insatser inom den hydrologiska forskningen

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varningssystem i fokus på FN-dag för att begränsa naturkatastrofer

Hydrologi

På Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer den 13 oktober gav FN:s världsmeteorologiska organisation ut en rapport om riskinformation och system för tidiga varningar. Trots att varningssystem bidrar till att rädda liv och egendom saknas de i många länder. SMHI arbetar i flera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

Hydrologi

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla innovativa system och lösningar för att förutsäga och hantera översvämningar i stadsmiljöer.  Bland mycket annat har man jämfört och utvärderat observations- och prognossystem på allt från lokala till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

Hydrologi

För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Islossningsprognos för floden Lena oväntat säker på första försöket

HydrologiKlimat

Med till synes stor träffsäkerhet förutsade SMHIs hydrologiska modell för första gången islossningen i floden Lena vid Jakutsk i östra Sibirien. I ett nystartat projekt tillsammans med forskare från Ryssland, Japan och lokala intressenter ska forskare från SMHI utveckla verktyg som bidrar till att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

HydrologiKlimat

Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

HydrologiKlimat

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatpåverkan på vattenmagasin undersöks i nytt projekt

HydrologiKlimat

Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för dricksvatten, vattenkraft, miljövärden och rekreation. I ett nytt projekt lett från SMHI ska forskare undersöka hur ett förändrat klimatet och förändrade socioekonomiska förhållanden påverkar vattenmagasinen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI om globala samarbetsprojekt på World Water Week

Hydrologi

Det är viktigt med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa generation av experter, när man driver internationella samarbetsprojekt. Det är i alla fall de faktorer som deltagare på World Water Week (Världsvattenveckan) lyft fram när SMHIs hydrologiska experter haft …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI vald som president för IAHS

Hydrologi

Berit Arheimer från SMHI utsågs som ny president för International Association of Hydrological Sciences (IAHS) under General Assembly som just nu pågår i Montreal, Kanada. Berit valdes med stor majoritet av de 48 röstberättigade länderna.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden