Forskningsnyheter

Fokus på havsmiljö genom Öppet fartyg 9 – 11 juni

Oceanografi

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg 9 – 11 juni i Stockholm visas betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

HydrologiOceanografiKlimat

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vår havsmiljö i ett föränderligt klimat – ny kunskapsfilm

OceanografiKlimat

SMHIs senaste kunskapsfilm om Östersjön och Västerhavet visar hur klimatförändringen påverkar havet och förklarar vad detta innebär för både växt- och djurliv. De avancerade havsmodeller som SMHI utvecklar pekar på möjligheter: Om vi människor begränsar våra utsläpp av växthusgaser och näringsämnen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan havsisen förändras i framtida klimat

Oceanografi

SMHI har analyserat hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden. Analyserna visar att framtidens isvintrar i medeltal blir både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Analyserna visar även en fortsatt stor variation från år …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt faktablad visar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändring i Östersjöregionen

Oceanografi

För att skapa en bättre förståelse kring effekterna av klimatförändring i Östersjöregionen publicerar forskningsnätverket Baltic Earth och HELCOM ett faktablad om klimatförändring i och omkring Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Idag firas Världshavsdagen – svensk havsforskning i fokus på webbinarium

Oceanografi

FN har utnämnt åren 2021–2030 till årtiondet för havsforskning. Idag den 8 juni, på Världshavsdagen (World Ocean Day) arrangeras ett webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. Förutom SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén medverkar även Kronprinsessan Victoria, miljö- och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-forskare på lista över världens mest inflytelserika klimatforskare

OceanografiKlimatSMHI Rossby Centre

Den internationella nyhetsbyrån Reuters presenterar världens 1000 främsta klimatforskare utifrån hur inflytelserika de är. På listan återfinns två SMHI-forskare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

2020 tufft klimat-år i världen

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatSMHI Rossby Centre

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO har sammanställt den slutliga versionen av rapporten om klimatet i världen, State of the Global Climate 2020. De konstaterar att 2020 var ett av de tre varmaste åren som uppmätts, trots en avkylande La Niña. Nedstängningar till följd av coronapandemin bromsade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

OceanografiKlimat

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att det idag är mer blomningar av vissa typer av alger än för 40 år sedan och att nya arter av växtplankton har etablerat sig. Det ger konsekvenser för både havsmiljö, turism och livsmedelsproduktion.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt minskning av näringstillförseln till Östersjön kan minska ”döda” områden

OceanografiKlimat

En grupp forskare visar att en minskning av näringstillförseln till Östersjön fram till år 2100 kan minska storleken på de områden på havsbotten som idag kan uppfattas som ”döda”, trots den pågående klimatförändringen. I vissa områden av Östersjön kan förändringarna synas tidigare än i andra och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden