Ytterligare ett varmt år – 2013 bryter inte trenden

I förra veckan presenterade amerikanska vädertjänsten NOAA och NASA globala medeltemperaturer för 2013. I sina respektive analyser kommer de fram till att 2013 går till historien som ett av de varmaste åren sedan mätningarna började.

År 2013 placerar sig på delad fjärde plats i NOAAs ranking, och på delad sjunde plats i NASAs ranking, mätt sedan mätningarna inleddes 1880. Skillnaden i ranking beror på olika beräkningsmetoder.

– Att 2013 är ett av de tio varmaste åren är inte förvånande och visar tydligt att vi har en trend med ökande global årsmedeltemperatur. Mer intressant är att trenden ger ökande temperaturer även om 1998 väljs som startår. 1998 sticker ut i statistiken som ovanligt varmt eftersom det präglades av El Niño-förhållanden som ger extra höga temperaturer. 2013 nåddes en liknande medeltemperatur utan El Niño-förhållanden. Det som var onormalt varmt för 15 år sedan är normalt idag, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

NOAA – 37e året i följd över medel

Enligt NOAA var den årliga globala medeltemperaturen 0,62ºC över 1900-talets genomsnittsvärde på 13,9ºC. Det gör 2013 till det 37 året i följd med global medeltemperatur över genomsnittsvärdet. Nio av de tio varmaste åren har infallit under 2000-talet. Endast ett år på 1900-talet, 1998, finns med över de tio varmaste åren.

2013 var det andra året i följd med nära nog genomsnittlig mängd nederbörd över land, 0,31 mm över genomsnittet. Som vanligt varierar nederbörden mycket mellan olika regioner.

NASA – fortsatt långsiktig uppvärmning

Enligt NASA var den årliga globala medeltemperaturen 0,6ºC över medelvärdet för 1951-1980 (14,6ºC). Den genomsnittliga globala temperaturen har stigit med 0,8ºC sedan 1880.

Forskare från NASA understryker att väderläget alltid medför variationer i medeltemperaturen år från år, men den fortsatta ökningen av växthusgaser i jordens atmosfär driver på en långsiktig ökning i global temperatur. Varje påföljande år behöver inte bli varmare än året innan, men med den nuvarande ökningen av växthusgaser så förväntar sig forskarna att varje årtionde blir varmare än det föregående.
 

Global temperaturavvikelse 2013 enligt NASA och NOAA
Global temperatur 2013, illustrerad som avvikelse från medelvärdet för perioden 1951-1980, från amerikanska NASA och NOAA. Över de flesta landområden var temperaturen högre än medelvärdet för jämförelseperioden, undantaget delar av Nordamerika. Grå områden på kartan från NOAA betyder att data saknas. Förstora Bild