WMO: Klimatförändringen fortsätter under 2018

Trenden med en långsiktig uppvärmning av klimatet har fortsatt under 2018. Den globala medeltemperaturen beräknas bli den fjärde högsta, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO. Nu offentliggör de sin preliminära rapport om klimatet i världen under 2018. Den listar en lång rad extrema väderhändelser och tecken på ett förändrat klimat.

De tio första månaderna 2018 var den genomsnittliga medeltemperaturen i världen nära 1 °C högre än under förindustriell tid (1850-1900), baserat på fem oberoende sammanställda temperaturserier.

Temperaturavvikelser globalt jan-okt 2018
Temperaturavvikelser globalt jan-okt 2018. Illustration WMO

I ett pressmeddelande kommenterar WMO:s generalsekreterare den preliminära sammanställningen av klimatet för 2018.

– Vi är inte på rätt väg för att möta klimatmålen och tygla temperaturökningen. Koncentrationerna av växthusgaser är ännu en gång på rekordnivåer och om den nuvarande trenden fortsätter kan vi se en temperaturökning på 3-5 °C i slutet av seklet. Om vi utnyttjar alla kända fossila bränsleresurser kommer temperaturökningen att bli betydligt högre, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare.

Underlag för klimatmötet COP 24

WMO-sammanställningen om klimatet under 2018 kan användas tillsammans med vetenskapliga rapporter under FN:s klimatförhandlingar COP 24 i Katowice, Polen den 2-14 december 2018. Mötet ska anta riktlinjerna för genomförandet av Parisavtalet för att hålla den globala genomsnittliga temperaturhöjningen så nära 1,5 °C som möjligt. FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, som offentliggjordes i oktober i år, säger att detta mål är möjligt att nå, men det kräver förändringar utan motstycke i livsstil, energi- och transportsystem.

– Den globala uppvärmningen pågår för fullt, och det kommer den att fortsätta att göra så länge vi släpper ut växthusgaser. Målet att begränsa uppvärmningen till högst två grader blir allt svårare att nå, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Under året har havsnivåhöjningen, uppvärmningen och försurningen av haven, liksom avsmältningen av havsis och glaciärer fortsatt. Extremväder har lämnat spår av förödelse på alla kontinenter.

Ur WMO:s rapport ”State of the Global climate 2018”

Temperatur

Under januari-oktober 2018 var den genomsnittliga medeltemperaturen i världen nära 1 °C högre än under förindustriell tid (1850-1900), baserat på fem oberoende sammanställda temperaturserier. 2018 ser ut att bli det fjärde varmaste året som uppmätts. Det betyder att de fyra senaste åren – 2015, 2016, 2017 och 2018 – också är de fyra varmaste åren som uppmätts.

2018 inleddes med en svag La Niña. Under oktober syntes tecken i havstemperaturen på att en El Niño håller på att utvecklas. Om den gör det, så kommer 2019 sannolikt att bli varmare än 2018.

Växthusgaser i atmosfären

Under 2017 nådde halten av växthusgaser i atmosfären nya rekordnivåer. Data från 2018 indikerar att de fortsätter att stiga.

Hav

Haven fortsätter att värmas upp och försuras, då de tar upp värme och koldioxid. Under januari-juli 2018 var den globala medelhavsnivån 2-3 mm högre än under samma period 2017.

Havsis

Utbredningen av Arktis havsis var under 2018 väl under medel för perioden 1981-2010, med rekordlåga nivåer under januari och februari. Även utbredningen av Antarktis havsis var lägre än medel under 2018.

Extremt väder

Antalet tropiska cykloner har varit fler än vanligt på norra halvklotet. Flera platser drabbades av kraftiga regn och översvämningar, vilket påverkade många miljoner människor och förde med sig dödsfall. Likväl förekom värmeböljor och torka på många platser, bland annat i Europa med många nya högsta temperaturnoteringar norr om polcirkeln. Under februari och mars var det även ett utbrott av kyla i Europa, något som varit mer sällsynt de senaste åren. På flera håll i världen bröt också stora skogsbränder ut. Sammantaget har extremvädret lett till stora skador och förlust av både liv och egendom.

WMO:s rapport om klimatet i världen 2018 (preliminär version)