WMO bekräftar rekordvarmt 2015

Sedan i höstas har det gjorts bedömning att 2015 skulle bli ett rekordvarmt år. Under den senaste veckan har utfallet rapporterats av olika väderinstitut runt om i världen. Idag bekräftar världsmeteorologiorganisationen WMO (World Meteorological Organization) i ett pressmeddelande att 2015 med bred marginal blev det varmaste året som uppmätts globalt.

Temperaturavvikelsen för 2015 är 0,76°C (±0,1°C) över normalvärdet för perioden 1961-1990. WMOs samlade bedömning är att 2015 är det första året som den globala temperaturavvikelsen överskred +1°C från förindustriell tid.

El Niño och global uppvärmning

Enligt WMOs nye generalsekreterare Petteri Taalas var rekordvärmen under 2015 resultatet av en mycket kraftig El Niño i kombination med den globala uppvärmningen.

– Kraften från El Niño kommer att avta under de kommande månaderna, men effekterna av den mänskliga klimatpåverkan kommer att finnas kvar i många decennier, säger WMOs generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

Mycket varma förhållanden över stora delar av centrala Stilla Havet ger normalt sett en relativt högre global medeltemperatur under El Nino-år. Motsvarigheten La Nina, med relativt låga temperaturer över Stilla Havet, är förknippade med lägre global medeltemperatur.

Globala årliga medeltemperturavvikelser relativt normalperioden 1961-1990
Globala årliga medeltemperaturavvikelser jämfört med perioden 1961-1990. Statistiken är baserad på ett medelvärde av tre globala datamängder för temperatur från brittiska Met Office, amerikanska NASA och NOAA, från 1950 till 2015. Staplarna är färgsatta utifrån om året klassas som ett El Niño-år (röd stapel), La Niña'år (blå stapel) eller neutralt år (grå stapel). Notera att osäkerhetsintervaller inte visas, men ligger runt 0.1°C. Illustration WMO Förstora Bild

Klimatförändring i hög takt

Ur ett klimatförändringsperspektiv tittar man på längre tidsperspektiv för att undvika enskilda års påverkan. Sedan 1950-talet har varje decennium varit varmare än det föregående. Enligt NOAA har den globala temperaturökningen varit 0,07°C per decennium sedan 1880. Från 1970 och framåt är ökningen istället 0,17°C per decennium.

När nu halva 2010-talet passerat tyder inget på att denna trend är på väg at brytas. Enligt WMO var femårsperioden 2011-2015 den varmaste som observerats. En preliminär översyn av femårsperioden 2011-2015 från WMO finns tillgänglig sedan november 2015. WMO kommer att ge en slutlig och detaljerad sammanfattning av 2015 under mars.

– Den observerade utvecklingen med fortsatt ökad uppvärmning och nya temperaturrekord följer den utveckling vi ser i klimatscenarierna. Klimatförändringen fortgår i en mycket hög takt och som klimatforskare hoppas jag att man snarast möjligt börjar agera utifrån de överenskommelser som gjordes under Parismötet i december, säger Erik Kjellström vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.