WMO: 2015 blir troligen det varmaste året i modern tid

Den globala årsmedeltemperaturen för 2015 kommer troligen att bli den högsta sedan mätningarna började och även att passera den symboliska och viktiga milstolpen +1 °C över förindustriell temperatur. ”Detta är dåliga nyheter för planeten”, säger världsmeteorologiorganisationen WMOs generalsekreterare i ett pressmeddelande.

WMO ger ut sitt preliminära uttalande om tillståndet för det globala klimatet 2015, och en kompletterande femårsanalys för 2011-2015, som information inför förhandlingarna vid FNs klimatkonferens COP21 i Paris.

– Tillståndet för det globala klimatet 2015 kommer att gå till historien av flera skäl, säger Michel Jarraud, WMOs generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

År 2015 kommer troligen att bli det varmaste i modern tid, med havsyttemperaturer som är de högsta sedan mätningarna inleddes. Det är troligt att gränsen +1 °C jämfört med förindustriell tid kommer att passeras. Kombinationen av en stark El Niño och den globala uppvärmingen, orsakad av människan, påverkar.

Halterna av växthusgaser i atmosfären nådde nya högstanoteringar under 2015, och på det norra halvklotet passerade medelhalterna 400 ppm (miljondelar) för första gången under våren.

– Utsläppen av växthusgaser, som orsakar klimatförändringen, kan kontrolleras. Vi har kunskapen och verktygen att agera. Vi har ett val. Framtida generationer har inte det, säger Michel Jarraud.

Kraftig El Niño ger extremt väder

Just nu pågår en kraftig El Niño, som tilltar i styrka. Detta påverkar vädermönster på många håll i världen och gav en ovanligt varm oktober. Den uppvärmande effekten av pågående El Niño förväntas fortsätta under 2016.

– Årets höga temperaturer hänger delvis samman med den El Niño som råder. Men vi ser också att temperaturerna är väsentligt högre än tidigare utpräglade El Niño-år som 1998 och 2005, i linje med den pågående globala uppvärmningen, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

Global medeltemperaturavvikelse 1950-2015 med El Niño- och La Niña-år markerade.
Globala årliga medeltemparaturavvikelser (jämfört med 1961-1990) baserat på ett medel av tre globala temperaturdataset från 1950-2014 (HadCRUT.4.4.0.0, GISTEMP and NOAAGlobalTemp). Medelvärdet för 2015 baseras på data från januari till oktober. Staplarna är färgade utifrån om året klassas som ett El Niño-år (röd stapel), ett La Niña-år (blå stapel) eller neutralt år (grå stapel). Notera att osäkerhetsintervaller inte visas, men är omkring 0,1 °C. Illustration WMO Förstora Bild

2011-2015 den varmaste femårsperioden

En preliminär uppskattning baserad på data från januari till oktober visar att den globala medeltemperaturen för 2015 så långt var omkring 0,73 °C över medelvärdet på 14,0 °C för normalperioden 1961-1990, och ungefär 1 °C över perioden 1880-1899, också kallad förindustriell tid.

Samtidigt noteras 2011-2015 som den varmaste femårsperioden, 0,57 °C över medelvärdet för normalperioden 1961-1990 (enligt preliminära beräkningar vid utgången av september). Det var den varmaste femårsperioden för Asien, Europa, Sydamerika och Oceanien, samt för Nordamerika. WMO har sammanställt femårsanalysen då den ger en mer långsiktig klimatsignal än årsrapporten.