Visualisering av klimatförändring – utmaningar för stadsplanering

En ny visualisering, Urban Water Vision, presenterar framtida klimatförändringar och vilka konsekvenser det medför för städer. Den visas i en mobil domteater på Stockholm Water Week.

Mer och intensivare regn ställer stora krav på stadsplanering för framtiden. Hur ska de ökade vattenmängderna hanteras? Och hur kan forskningen bidra med kunskap?

Visualiseringsteknik gör det enklare att se och förstå mycket komplexa saker och samband. Presentationer för framtidens urbana hydrologi hålls i en så kallad geodom, med plats för 25 besökare åt gången. Presentatörer från SMHI leder en 15 minuter lång visualisering under World Water Week i Stockholm.

- Dagens högintensiva regn kommer att inträffa oftare i framtiden och de kraftigaste skyfallen kan  bli ännu kraftigare än idag, säger Jonas Olsson, forskare hydrologi.

- De ökade vattenmängderna innebär att stadsplanerare redan idag måste ta hänsyn till ökade risker, som översvämningar.

Men det finns problem eftersom regn varierar stort från plats till plats, och de lokala effekterna är ofta vägledande för anpassningar till ett förändrat klimat.

Klimatforskare utvecklar därför beräkningsmodeller med allt högre upplösning, för att bättre fånga de geografiska variationerna. Globala modeller skalas ner till regionala och lokala modeller.

Radar
Kraftiga skyfall är ofta mycket lokala. Bilden visar regnintensitet från radarobservationer. Bild Visualiseringscenter C.

Urban Water Vision är producerad av SMHI i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C. Bidrag till produktionen kommer från Formas (projektet Hydroimpacts), Mistra (projektet Mistra-SWECIA) och EU FP7 (projektet SUDPLAN).

Presentationerna görs under Världsvattenveckan i Stockholm, T-området, söndag 21 augusti till torsdag 25 augusti, kl 10 till 17.

Workshop

SMHI-representanter deltar också i en workshop under Världsvattenveckan, Adapting Cities to Climate Variability and Change, som arrangeras den 24 augusti.