Visualisering av havsmiljö blev prisbelönad

En ny visualisering för Östersjöns miljö, Baltic Vision, har blivit prisbelönt. Utnämningen för bästa kommunikationsinsats gjordes av havsmiljöprogrammet BONUS under EUs pågående strategimöte för östersjöregionen. Miljöminister Lena Ek fanns på plats och gratulerade.

Under måndagen utsågs visualiseringen Baltic Vision till vinnare av havsmiljöprogrammet BONUS kommunikationspris ”BONUS+ award 2011 for the best public engagement activity or product”.

Motiveringen pekade bland annat på det nya sättet att engagera och föra dialog med användare av forskningsresultat, och visa på olika scenarier för Östersjön.

Presentationen kring havsmiljön visas under EU-kommissionens pågående strategimöte för östersjöregionen, i Gdansk, i en mobil domteater. Prisutnämningen ägde rum i samband med Bonus Forum, där flera omfattande forskningsprojekt slutredovisades.

Baltic Vision fokuserar på fakta kring havsmiljö men också på olika scenarier för framtiden. Den pekar på effekterna av hur kombinationen av ett förändrat klimat och utsläpp av näringsämnen kan tänkas påverka övergödningen. Innehållet som visas i Baltic Vision är resultat från arbete inom forskningsprogrammet BONUS/ECOSUPPORT. Produktionen är framtagen av SMHI och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C.

Prismotiveringen

GEODOME – stakeholder decision support by scientific communication

ECOSUPPORT has made a clear investment of time and resources in the GeoDome visualization platform to provide a new and innovative way to engage meaningfully with the key end-users, allowing visitors to become more receptive of the research on the state of the Baltic Sea under different scenarios of nutrient supply, pressure from fisheries and impact on climate change, and to collect feedback and continue developing GeoDome in order to better address the end-user specific knowledge needs and demands on the future.