Vindkraftparker har försumbar klimatpåverkan

Vindkraftverk i stora vindkraftparker orsakar endast små förändringar i temperatur, moln och nederbörd i vindkraftparkens närområde. Globalt sett är förändringarna försumbara. Därför bör det inte finnas någon rädsla att driften av vindkraftparker förstärker klimatförändringen.

Den slutsatsen drar forskaren Anna Fitch i en studie av vindkraftparkers påverkan på det regionala och globala klimatet. Fitch har med en modell studerat hur klimatet påverkas om det uppförs vindkraftparker som täcker 16, 65 eller 130 procent av det förväntade globala elektricitetsbehovet år 2050.

Resultaten från modellstudien är publicerad i tidskriften Journal of Climate. Studien visar att effekterna från vindkraftparkerna är mycket mindre än de som förväntas till följd av utsläpp av växthusgaser.

– Jag har studerat effekter både nära vindkraftparkerna och globalt. Även i fallet med flest antal vindkraftverk, där vindkraft producerar 130 procent av elektricitetsbehovet år 2050, är förändringen av temperaturen mindre än 0,2 grader i vindkraftparkens närområde. Medelförändringen globalt sett är försumbar, säger Anna Fitch, idag forskare vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

I studien har Fitch undersökt klimateffekter av en storskalig global utbyggnad av vindkraftparker på land under en sextioårsperiod. Den globala klimatmodellen CAM5 användes.

Huvuddelen av studien genomfördes när Anna Fitch arbetade för amerikanska National Center for Atmospheric Research. Sedan 2014 är hon knuten till SMHI.