Vattenflöden i Nigerfloden beräknas med svenskt verktyg

Häftiga regn och långa perioder med utbredd torka är vardag i länderna kring Nigerfloden i västra Afrika. Forskare från SMHI och den regionala organisationen AGRHYMET har tillsammans utvecklat ett verktyg som kan ge bättre information om variationer i vattenflöden i Nigerflodens avrinningsområde.

Vatten är en viktig naturresurs i det stora området kring Nigerfloden i västra Afrika, och det är en förutsättning bland annat för det småskaliga jordbruket i området.

– Alla är mycket beroende av floden och samarbetet mellan länderna är avgörande. Med en hydrologisk modell kan vi beräkna det hydrologiska tillståndet. Redan i början av regnsäsongen kan vi ge en tidig prognos över hur säsongen kommer att bli, säger Dr. Abdou Ali, senior hydrologiforskare vid den regionala organisationen AGRHYMET i Niger.

Vattenflöden i dagens och framtidens klimat

Samverkan mellan SMHI och forskare i Niger, Mali och Burkina Faso har varit viktigt under projektet, både för att utveckla modellen och för att förankra verktyget i länderna. Tillsammans har forskarna utvecklat en anpassad version av den hydrologiska beräkningsmodellen HYPE för Nigerflodens avrinningsområde, Niger-HYPE. Med den kan vattenflödena i Nigerfloden beräknas. Det går också att uppskatta vattenflödena i hela området, trots att det saknas mätstationer på vissa sträckor. Utifrån modellberäkningarna kan dessutom effekterna av förväntade klimatförändringar analyseras.

– Tillsammans har vi utvecklat och anpassat modellen till de processer som dominerar i området. Samarbetet har förbättrat modellberäkningarna och gjort att man i regionen har lärt sig hantera modellen och använda resultaten från den.  Utvecklingen bygger på öppen kod, vilket ökar förutsättningarna för att de självständigt ska kunna arbeta vidare med verktyget, säger Jafet Andersson, forskare inom hydrologi på SMHI.

Forskningsprojektet avslutas 2014 men både SMHI och AGRHYMET vill fortsätta samarbetet, och samtal förs nu för att kunna implementera modellen operationellt i regionen.

Nederbördsindex Västafrika
Under den årliga regnperioden från juni till september faller hela årets nederbörd. Efter många år med rikliga regn drabbades området av en lång period av torka med start på 1970-talet. Sedan mitten av 1990-talet har området präglats av varierade nederbördsmängder, många gånger med kraftiga översvämningar till följd. Förstora Bild


 

Årsmedelnederbörd i Nigerflodens avrinningsområde 1979-2009.
Årsmedelnederbörd i Nigerflodens avrinningsområde (1979-2009). Området innehåller ett mycket varierat klimat med Saharaöknen i norr och tropisk regnskog i söder. Förstora Bild