Värmebölja i maj 2018: ”Det var ovanligt varmt, till och med exceptionellt”

Hur ovanligt är det att vi har så varmt väder redan i maj som i år? Kommer det att bli vanligare i ett förändrat klimat? På SMHI har forskare och klimatologer analyserat väderstatistiken och kommit fram till att det var ovanligt varmt, och ett värmerekord som skulle kunna stå sig lång tid framöver.

En bit in i juni kan vi nu blicka tillbaka på en värmebölja som gjorde maj månad 2018 varmare än normalt i hela landet. SMHIs mätstationer har registrerat många nya temperaturrekord för maj, vissa mer än 2 grader högre än tidigare högsta månadsmedeltemperatur (läs mer i Månadens väder maj 2018).

Soligt i Stockholm, Västerbron
I maj 2018 var månadsmedeltemperaturen i Stockholm 16,1 grader, betydligt högre än de 10,5 grader som är den normala månadsmedeltemperaturen i Stockholm i maj, sett till den meteorologiska normalperioden 1961-1990 som används vid jämförelser.

Exceptionellt varmt mot normalt

– Att vi ska få uppleva en så hög medeltemperatur i Stockholm i maj, 16,1 grader, händer statistiskt sett bara tre gånger på en miljon år, så det var ovanligt varmt, till och med exceptionellt mot vad vi brukar uppleva i maj, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHIs Rossby Centre. Han har gjort en statistisk analys av en av de längsta svenska mätserierna för temperatur, den så kallade Stockholmsserien, med temperaturnoteringar från 1756.

Den näst högsta månadsmedeltemperaturen för Stockholm är från 1993. Då var det 13,9 grader i medeltemperatur i maj, dvs. 2,2 grader lägre än årets höga notering. Det är inte heller så vanligt, något som statistiskt sett bara inträffar en gång på drygt sexhundra år. Månadsmedeltemperaturen i Stockholm för maj är 10,5 grader, sett till den meteorologiska normalperioden 1961-1990, som dagens väderjämförelser görs emot.

– Att rekordet slås med så mycket är anmärkningsvärt, och detta nya majrekord kan komma att stå sig lång tid framöver.

Hur mycket påverkar ett förändrat klimat?

Samtidigt har vi en pågående klimatförändring och global uppvärmning. Hur påverkar detta det väder vi kommer att uppleva framöver?

– Det är viktigt att komma ihåg att vädret kommer att fortsätta att variera även om vi har en pågående klimatförändring, så vi kommer att uppleva perioder som är både kallare och varmare än normalt även i framtiden, säger Gustav Strandberg.

– Om vi ser till den väderstatistik vi har idag, och sannolikheten att vi skulle få en så exceptionellt varm maj igen, så är den mycket, mycket liten, även om vi har en global uppvärmning, säger Gustav Strandberg.

­Sannolikheten för extrema temperaturer ökar dock i ett varmare klimat. I framtiden kommer värmeböljor att vara vanligare.

– Vi får heller inte glömma att klimatet redan blivit varmare. De senaste 30 åren är tydligt varmare än medelvärdet för hela perioden, men det går inte att tillförlitligt beräkna sannolikheter för extremer på bara 30 år, säger Gustav Strandberg.

Klimatförändringen pågår

Den snabba klimatförändring som pågår i världen är till stor del orsakad av mänskliga utsläpp av koldioxid till atmosfären. Världens länder kan tillsammans påverka klimatförändringen genom begränsning av utsläpp. Ju mer utsläppen begränsas, desto mindre global uppvärmning kommer klimatförändringen att ge, och därmed kan också effekterna begränsas. Samtidigt måste samhällen världen över anpassa sig till både nuvarande och kommande klimat, genom så kallad klimatanpassning.