Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Varmare, sötare och surare. Så beskrivs Östersjöns framtid med tre ord, baserat på den senaste forskningen om Östersjön i ett förändrat klimat. Vad säger vetenskapen om Östersjöns framtid? Och vad kan vi göra för att påverka utvecklingen?

Den pågående klimatförändringen gör att temperaturen i luft och hav stiger, tillrinningen av sötvatten till Östersjön ökar och mer koldioxid binds i vattnet och gör det surare. Klimatförändringen är till största del orsakad av människan, och samhällena kring Östersjön kommer att påverkas när havet förändras.

­– Att Östersjön är ett innanhav med bräckt vatten har gjort att många förändringar har koncentrerats och skett i snabbare takt än vad de skulle gjort om havet haft andra förutsättningar. Det är en stor utmaning för ekosystemet och den marina miljön i Östersjön och det påverkar oss som är bosatta kring havet, säger Helén Andersson, forskningschef på SMHI med bakgrund som forskare inom oceanografi.

– Ett högst påtagligt exempel är övergödningen och de algblomningar vi ser varje sommar, och som påverkar både djurliv och turism och späder på problemet med döda bottnar i Östersjön.

Alger vid klippa i havet
Östersjön påverkas av den klimatförändring som pågår, och som till största del är orsakad av människan. Vad säger forskningen om hur framtiden för Östersjön ser ut? Det kommer att diskuteras på ett seminarium i Almedalen den 3 juli kl 13:30-14:15 på Briggen Tre Kronor i Visby hamn.

Nya beräkningar av hur klimatförändringen påverkar

På SMHI har forskare under senare år gjort nya simuleringar av hur klimatförändringen påverkar Östersjön. Simuleringarna kan användas både för fortsatt, mer detaljerad forskning om hur de förändringar som väntas påverkar både den marina miljön och samhällena kring Östersjön, men också som underlag för de politiska beslut som behövs för att påverka utvecklingen.

– Sett till hur lång tid evolutionen har haft på sig att utveckla arter som är anpassade till de omgivningar de finns i, så är den förändring i havsmiljön vi ser väldigt snabb. Vi måste därför hitta korta vägar så att ny kunskap snabbt blir till tillgänglig och användas för vetenskapligt grundade beslut om Östersjöns framtid, säger Helén Andersson.