Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Vad vet vi om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad de betyder för dagens marina miljöfrågor? På frukostseminariet Baltic Breakfast den 15 november 2017 berättar SMHI-forskaren Helén Andersson hur klimatförändringarna kan komma att påverka Östersjön enligt scenarierna från FN:s klimatpanel IPCC.

– Klimatförändringen kommer att påverka havsmiljön och ekosystemen på många sätt. Vi behöver förstå hur och i vilken omfattning så att vi redan nu kan börja ta hänsyn till detta för en god marin förvaltning, maritim planering och etablering av marina skyddsområden, säger Helén Andersson, chef för den oceanografiska forskningen på SMHI.

Tillsammans med Christoph Humborg, professor vid Stockholms universitet och verksam vid Östersjöcentrum, medverkar Helén Andersson vid frukostseminariet Baltic Breakfast den 15 november 2017 i Stockholm. Seminariet kommer även att webbsändas för den som inte har möjlighet att delta på plats. Arrangör är Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Mer information om och anmälan till seminariet på Östersjöcentrums webbplats.