Utställning om framtidsklimatet

Blir det vanligare med översvämningar? Minskar behovet av energi och hur påverkas vegetationen? Det är några frågeställningar som belyses i SMHIs nya presentation kring det framtida klimatet, på Ekocentrum i Göteborg.

Montern finns på Ekocentrum, ett kunskapsforum i centrala Göteborg. Utställningen består av en interaktiv presentation kring det framtida klimatet och bygger på resultat från SMHIs klimatforskning.

Besökaren kan klicka fram en rad fakta kring teman som översvämning, hälsa, turism och energi.

Det kommer också att finnas information om SMHIs produkter och tjänster inom klimatområdet, t ex prognosstyrning, energiindex, framtida havsvattenstånd och utbildning inom klimat.

Besökare på Ekocentrum hittar SMHIs monter i Omvärldsrummet.


Ekocentrumsnöperiod
Hur lång blir snöperioden i framtiden? Ett exempel från SMHIs nya utställning om klimatet.