Utmärkelse till SMHI-forskare

Joseph Sedlar, forskare på SMHI, har tagit emot EGUs utmärkelse för framstående unga forskare inom området atmosfärsvetenskaper.

EGU, European Geoscience Union, delar varje år ut utmärkelser och pris till framstående forskare. Joseph Sedlar vid SMHI har belönats för sina inspirerande och kreativa analyser av Arktis moln och deras inverkan på energibalansen i havsisens yta under sommaren i den Arktiska oceanen, och för osjälviska insatser under fältarbete i Arktis.

Kan du berätta lite om det arbete som belönats?

– Jag har varit tjänstledig från SMHI de senaste två åren för att forska vid Stockholms universitet. Den tiden har jag ägnat åt experimentell forskning gällande ett av mina favoritforskningsområden, Arktiska moln. Jag har ägnat en stor del av min karriär till att utveckla och förbättra förståelsen av processer i ”blandad-fas-moln”, och dess betydelse för energibalansen över Arktis havsis och den snötäckta markytan. I min forskning har jag använt observationer från höga latituder i Arktis, och jag har varit involverad i två expeditioner med isbrytaren Oden, säger Joseph Sedlar.

Vad består utmärkelsen av?

– Rikedom och framgång! Nej, jag skojar bara. I huvudsak baseras denna utmärkelse på ära och erkännande. Jag vill uttrycka min tacksamhet till de som nominerade mig, säger Joseph.

Vad händer härnäst?

– Jag kommer att fortsätta att jobba med detaljerade observationer över Arktis. Utöver det så jobbar jag nu mer med utvärdering och implementering av satellitbaserade observationer av moln och markegenskaper vid höga latituder. Fördelen med sådana observationer är att man kan mäta över en mycket lång tid, jämfört med de korta och intensiva Arktiska fältkampanjerna. Vi har fortfarande långt kvar till att helt förstå de komplexa processerna och växelverkan i processer mellan Arktis land, atmosfär och moln. Det betyder att det finns mer jobb åt mig!

Unika molnbildningar i Arktis

Joseph Sedlars forskning kretsar kring moln i Arktis.

Trots relativt kalla temperaturer i atmosfären över Arktis, så består molnen där ofta av en blandning mellan vattendroppar och iskristaller. Dessa moln kallas ”blandad-fas-moln”. Det finns flera anledningar till att molnen i Arktis består av både molnvatten och iskristaller, till exempel att luften i Arktis är väldigt ren. I en oförorenad miljö begränsas mängden iskristaller, vilket gör att mer molnvatten finns i molnen.

Över Arktis så har molnen generellt en uppvärmande påverkan av markisen, särskilt då molnen innehåller vattendroppar. Det innebär att mängden moln ofta ökar mängden energi vid marken som finns tillgodo till att smälta isen under sommaren.

– Detta är unikt för Arktis, och skiljer sig från den globala, i medeltal, avkylande påverkan som moln har i klimatsystemet. Därför är en ökad förståelse för Arktiska moln, dess fördelning, och komposition extremt viktigt för Arktis klimat, förklarar Joseph.

Viktiga resultat

Några viktiga resultat från Joseph Sedlars forskning är bland annat identifiering och storleksbedömning av det termodynamiska system inom vilken låga moln över Arktis har en helt annorlunda struktur, jämfört med liknande moln belägna längre söderut. Joseph Sedlar har fokuserat på att försöka förstå vikten av molngenererad dynamik för att förstå livscykeln hos ”blandad-fas-moln”. Han har undersökt hur mängden vatten inom ”blandad-fas-moln” stödjer turbulent omblandning, vilken återkopplar till molnets övriga egenskaper.