Uppdaterad klimatmodell öppnar nya vägar

SMHIs högupplösta regionala klimatmodell har efter flera års arbete uppdaterats till en ny version. De nya lösningarna öppnar för att kunna beräkna detaljerade klimatscenarier världen över. Möjligheterna blir också bättre för att koppla ihop land- och atmosfärsberäkningarna med beräkningar för hav och is.

Under nästan femton år har SMHIs klimatforskare arbetat med att utveckla högupplösta modeller för att beräkna klimatet. Nu tas fjärde generationen fram, RCA4, en ny version som uppdaterats med modern programmering och bättre beskrivning av markens egenskaper.

- De avancerade datorberäkningarna för klimatscenarierna kommer att kräva modern kodning i programmen, något som vi gjort ett omfattande arbete för att möta, säger Marco Kupiainen, matematiker vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

- Dessutom har det blivit betydligt enklare för våra svenska och internationella samarbetspartners att använda klimatmodellen.

Detaljerade klimatscenarier för hela världen

Ett tungt vägande skäl för en ny modellversion har varit behovet att ta fram detaljerade klimatscenarier för valda delar av världen, kanske främst utvecklingsländer. Föregångaren har enbart täckt upp för scenarier över Europa.
 
Lösningen är att kunna hämta in beskrivningar för markens beskaffenhet för olika geografiska områden, information som nu kan uppdateras via globala databaser. Det är faktorer som väsentligt påverkar klimatet, exempelvis topografi och växtlighet.

- Vi bidrar med vår klimatforskning i flera internationella projekt och här blir RCA4 ett verkligt tillskott. Vi har redan i en utvecklingsversion och med gott resultat gjort beräkningar för Afrika och Sydamerika, säger klimatforskare Patrick Samuelsson.

RCA4 blir en viktig grund i projektet CORDEX, där en rad länder samarbetar för att åstadkomma högupplösta klimatberäkningar för stora delar av världen. De nya beräkningarna kommer att kunna användas inom berörda länder men blir också ett underlag till nästa utvärdering från FNs klimatpanel IPCC.

Koppla samman olika beräkningar

SMHIs regionala klimatmodell beräknar tillståndet på land och i atmosfären, men kan också kopplas ihop med beräkningar för sötvattentillrinning, hav och is. Detta är inte minst viktigt för Arktis. RCA4 blir en förutsättning för utveckla denna koppling vidare.

Regionala modeller ger detaljerad information

Regionala modeller används för att få mer detaljerade klimatscenarier jämfört med vad globala modeller ger, men begränsade beräkningsresurser kräver också att forskarna väljer ut de områden på jorden där den ökade detaljrikedomen är mest eftertraktad.

- Regionala klimatmodeller har blivit viktiga verktyg för att ge detaljerad information om klimatförändringen. De institut som driver modellerna är också betydelsefulla länkar mot slutanvändare, genom att leverera högupplösta scenarier med också vara expertstöd i klimatfrågor, säger Patrick Samuelsson.

SMHIs tidigare klimatmodell RCA3 var bland annat grunden för den svenska klimat- och sårbarhetsutredningen för några år sedan, där SMHI bidrog med regionala klimatscenarier, såväl som klimatexpertis.

Bygger på europeiskt samarbete

RCA4 bygger, liksom tidigare modellversioner, på utvecklingen inom det internationella HIRLAM-programmet. HIRLAM (High resulotion limited area model) är ett forskningssamarbete mellan europeiska meteorologiska institut med målsättning att utveckla och förvalta ett prognossystem för operationell användning.