Unik tjänst för Europas vatten

Är översvämningarna extrema? Hur ofta blir det höga flöden? Nu öppnas helt nya möjligheter att analysera vattenfrågor i Europa. En webbtjänst utvecklas av SMHI där man gratis kan ladda ner högupplöst information om vattenflöden.

Bara för någon vecka sedan möttes vi av nyhetsbilder från ett översvämmat Tyskland, där framförallt floderna Rhen och Mosel svämmade över sina bräddar. Men hur vanliga är då översvämningarna?

En helt ny tjänst, E-HypeWeb, som utvecklas vid SMHI ger möjligheter att ladda ner information kring flöden i hela Europa. Forskare, beslutsfattare, vattenadministratörer och andra intresserade får därmed helt nya möjligheter att analysera situationen i vattendragen, eller att titta på flödena ut till havet.

- Eftersom vattendragen ofta rör sig över landsgränserna har det hittills varit svårt att hitta homogen information för exempelvis höga flöden eller situationer med torka. Vår nya webbtjänst ger unika möjligheter att ladda ner data för hydrologiska analyser. Här kan man även få tillrinning från land till Europas kringliggande hav, säger Berit Arheimer, forskare hydrologi.

Högupplösta data för nedladdning

Utifrån en Europakarta går det att zooma in på valfritt område, enskilda punkter eller städer. Serierna med högupplöst vatteninformation sträcker sig tjugo år tillbaka i tiden.
 

EHypeweb

Den webbtjänst som nu finns fritt tillgänglig, är i en första version och kommer successivt att vidareutvecklas i pågående projekt. Informationen som är beräknad med SMHIs hydrologiska modell E-Hype, kommer bland annat att kontrolleras mot mätningar, justeras och uppdateras med bättre indata.

- Själva modellen passar utmärkt för att laborera kring hydrologiska frågor i olika skalor. Vi letar nu efter samarbetspartners ute i Europa för att förbättra beräkningsmodellen, säger Berit Arheimer.

Prognoser och framtidsscenarier

Under 2011 planeras tjänsten även att utvidgas med prognoser för flöden för en dryg vecka framåt i tiden. Här kommer också att finnas framtidsscenarier för vattendragen i ett ändrat klimat.

E-Hype är ett resultat av flera EU-initiativ, exempelvis det omfattande GMES - Global Monitoring for Environment and Security, där tjänster för vatteninformation ingår i projekten Geoland2 och MyOcean. Inom EU leder SMHI även ett forskningsprojekt - SUDPLAN - som utvecklar webbaserade verktyg för analyser av framtida klimateffekter, just rörande vattenresurser och översvämningar i städer.

E-Hype står för European Hydrological predictions for the environment.

 

Översvämning Tyskland
Snabb snösmältning leder till att bland andra floderna Rhen och Mosel svämmar över. Foto Torbjörn Hansson

Om Sveriges vatten

När det gäller vatteninformation i Sverige går det även att hämta data från hydrologiska mätstationer, modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet samt information om anlagda våtmarker i