Tredje rekordvarma året i rad i världen

WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat. Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än förindustriell period och 0,07 °C varmare än 2015, det tidigare år med högsta notering.

Världsmeteorologiorganisationen WMO beskriver 2016 som ett extremt år för det globala klimatet. Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än den förindustriella perioden, ungefär 0,83 °C över det långa medelvärdet på 14 °C (referensperiod 1961-1990) och 0,07 °C varmare än det tidigare rekordet 2015 (+0,76 °C).

I ett pressmeddelande säger WMOs generalsekreterare Petteri Taalas:

– 2016 var ett extremt år för det globala klimatet och det sticker ut som det varmaste året som noterats.

Vid sidan av den höga medeltemperaturen i världen finns flera saker som pekar på att 2016 var ett extremt år. Halterna av koldioxid i atmosfären översteg den symboliskt viktiga nivån 400 ppm. I både Arktis och Antarktis har det varit lite havsis och Grönlandsisen fortsätter att smälta. Under inledningen av 2016 pågick en mycket stark El Niño som bidrog till höga temperaturer, men även efter att El Niño klingat av fortsatte temperaturen att ligga klart över medelvärdet.

Förväntat hög medeltemperatur

På SMHIs forskningsavdelning tar forskarna del av WMOs sammanställning för 2016. Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI Rossby Centre säger:

– Liksom tidigare fortsätter den globala medeltemperaturen att stiga, och det följer den förväntade långsiktiga utvecklingen vi har kunnat se i klimatscenarierna.

Global temperatur 2016
Global temperatur 2016 över land och hav. Blå färg indikerar kallare än genomsnittet, röd färg indikerar varmare än genomsnittet. Illustration WMO/NOAA Förstora Bild

Utvecklingen i Arktis

I pressmeddelandet från WMO kommenterar Petteri Taalas också utvecklingen i Arktis, där temperaturen stiger dubbelt så snabbt som det globala medelvärdet, och förlusten av havsis påverkar väder, klimat och havscirkulationsmönster långt utanför Arktis.  

– Vi ser fortsatt liten utbredning av Arktis havsis. Det var rekordlite havsis under stor del av förra året och det är fortsatt lite is också nu i början av 2017. Precis som WMO säger så värms Arktis dubbelt så snabbt som det globala medelvärdet, vilket såklart påverkar området på ett märkbart sätt, säger Erik Kjellström.

Sverige 2016

I Sverige var 2016 varmt, men inte rekordvarmt.

– Tittar vi på våra långa mätserier och jämför med andra år var 2016 absolut ett varmt år. Att året som helhet inte når upp till några rekordnivåer beror till stor del på att januari månad var kall, säger Weine Josefsson, klimatolog på SMHI.

Medelvärdet av årsmedeltemperaturen vid 35 svenska mätstationer låg på omkring +6 grader.

Året 2016 - Varmt år men inget rekord

WMOs analys

WMO baserar sin analys av global medeltemperatur för 2016 på USAs nationella organ för hav och atmosfär, NOAA (National Ocean and Atmospheric Administration), amerikanska NASAs Goddard Institute for Space Studies (GISS) och brittiska väderinstitutet Met Office Hadley Centre för klimatforskning och klimatforskningsenheten vid University of East Anglia (CRU). De använder också återanalysdata från det europeiska centret för medellånga väderprognoser ECMWF och EUs Copernicus klimatförändringstjänster.

Det finns fler definitioner för förindustriell period. De vanligaste är 1850-1899 och 1880-1899. Värdet 1,1 °C gäller oavsett vilken av dessa perioder som väljs för jämförelse.