SWITCH-ONs virtuella vattenlaboratorium visas på EGU

På den stora europeiska geoveteskapliga konferensen EGU visar EU-projektet SWITCH-ON det virtuella vattenlaboratorium de byggt upp. I vattenlabbet kan forskare samarbeta och ta del av varandras experiment redan innan de publiceras. Det snabbar på framstegen inom forskningen och gör den öppen för granskning.

Det virtuella vattenlaboratoriet har varit öppet online sedan förra hösten, och flera experiment pågår. Labbet gör det möjligt för forskare att upprepa olika experiment och jämföra resultat från olika beräkningsmetoder. Innehållet bygger på dokumenterande protokoll som beskriver experimenten och metoderna som använts.

– Jag tycker det är viktigt att vi stödjer idén om öppen forskning och öppna data. Jag hoppas att forskare drar nytta av vattenlabbet och gör sin hydrologiska forskning repeterbar. Det gynnas vetenskapen av, säger Berit Arheimer, chef för forskningsenheten inom hydrologi på SMHI.

Demonstration i montern

På EGU finns SWITCH-ON på utställningsytan, där de beskriver och visar vattenlabbet. Två gånger om dagen demonstrerar de vattenlabbet, och forskare kan också delta i en workshop och en förmiddagskurs med praktisk träning i hur man använder det virtuella vattenlaboratoriet.

– Under hela EGU kommer jag att guida besökare i SWITCH-ONs virtuella vattenlaboratorium och förmedla kontakt med hydrologer på plats. Vi kommer att samla in feedback både i montern och under de sessioner vi har, för att kunna utveckla labbet vidare, säger Lorna Little, forskningskommunikatör på SMHI.

Demonstration av SWITCH-ON-projektets virtuella vattenlaboratorium
Lorna Little, SMHI (till vänster) visar en grupp forskare hur man gör sin forskning öppen och jämförbar i SWITCH-ONs virtuella vattenlaboratorium.

SWITCH-ONs virtuella vattenlaboratorium kommer också att demonstreras för hydrologer under IAHS konferens i Sydafrika i juli och under den tvärvetenskapliga konferensen Transformations i Scotland i augusti/september.