Switch-On utvalt som särskilt framgångsrikt inom EU – igen!

Switch-On har återigen valts ut i en samling av framgångsrika berättelser om projekt inom den samhälleliga forskningsutmaningen ”Climate Action and Resource Efficency”. Projektet har valts ut tillsammans med två andra EU-projekt inom området jordobservationer.

– Switch-On har valts för sin stora potential och det inflytande som Switch-On kan skapa, och till följsamheten med de huvudsakliga prioriteringarna enligt policy (Öppen forskning, Öppen innovation) inom EU-forskning, säger Jose-Miguel Rubio-Iglesias, Europeiska  kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation.

Berit Arheimer, forskare ihom hydrologi på SMHI och projektkoordinator för Switch-On, är väldigt stolt över utmärkelsen:

– Det finns en stor potential i samarbete i Europa, och vi skapar den här framgången tillsammans. Jag är stolt över det hårda arbete som alla partner lagt ner och det effektiva projektkontoret på SMHI.
 

Switch-on