Sveriges kustzon tar upp mer än hälften av näringsämnena från land

I en ny studie kan forskare från SMHI visa att drygt hälften av de näringsämnen som tillförs från Sverige till Östersjön används av processer nära den svenska kusten i det som kallas kustzonen. Längs vissa delar av kuststräckan kan processerna till och med ta upp näring från öppna havet. Studien tillför ny kunskap om övergödning i Östersjön. 

Forskare har länge vetat att en del av den näring som släpps ut från land inte når det öppna havet. Hur mycket det handlar om och vart näringen tar vägen har inte varit så väl beskrivet.

Nu har forskare på SMHI specialstuderat den svenska kustzonen och vad som händer med näringsämnena när de når dit.

– Olika växtplankton använder näringsämnena, och när de dör så faller de till botten. Om de då begravs i bottensedimenten så stannar näringen i kustzonen istället för att transporteras ut till öppna havet. Kväve kan även omvandlas till kvävgas i kustzonen och återgår då till luften, förklarar Moa Edman, forskare i oceanografi på SMHI.

Ö i Gryts skärgård, Östersjön
Drygt hälften av de näringsämnen som tillförs från Sverige till Östersjön används av processer nära den svenska kusten i det som brukar kallas kustzonen, till exempel som näring till växtplankton.

Kustzonens utseende påverkar

Hur kustzonen ser ut påverkar hur mycket näringsämnen som tas upp. Där havet är grunt och vattenomsättningen är långsam tas mer näringsämnen upp. Det kan orsaka algblomning, det vill säga att planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer.

– Våra modellberäkningar visar att omkring 60 procent av de näringsämnen som kommer från Sverige tas upp i den svenska kustzonen, och i Stockholms skärgård är det upp emot 70 procent, säger Moa Edman.

Mängden näringsämnen påverkar

Där det kommer mindre näring från land kan processerna i kustzonen i vissa områden istället ta upp näring från öppna havet, som längs Sveriges sydöstra kust.

Den aktuella studien utgår från observationer och modellsimuleringar för perioden 1985-2014. Nu vill forskarna studera hur ett förändrat klimat påverkar processerna i kustzonen.

– Vi vet att klimatet kommer att förändras och att det kommer att påverka Östersjön. Att studera klimateffekterna i den svenska kustzonen skulle vara ett intressant nästa steg, säger Moa Edman.