Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning

Forskningsrådet FORMAS - tillsammans med klimatexperter från bl.a. SMHI - har kommit ut med en ny debattbok om Sveriges framtid i ett nytt klimat.

Boken tar på ett lättförståeligt sätt upp frågor om hur Sverige både påverkar och påverkas av den globala uppvärmningen.

Experter från SMHI är författare eller medförfattare till fyra av bokens kapitel. Det första är om Sveriges klimat, och det andra beskriver klimatförändringens effekter på Östersjön. Det tredje behandlar behovet av ökade säkerhetsmarginaler i projekteringsarbeten mot bakgrund av de ökade risker för ras, skred och översvämningar som klimatförändringen kan innebära. Det fjärde handlar om sådan aktiv manipulation av klimatsystemet som kallas ”geoengineering”, tänkt som en motåtgärd mot klimatförändringen.

Boken, med titeln "Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning", ingår i Formas pocketbokserie ”Formas Fokuserar” som syftar till att kommunicera forskningsresultat och utgöra ett debattforum där forskare klargör dagens kunskaps- och debattläge i viktiga samhällsfrågor.

Boken på Formas fokuserar