Svåra översvämningar i Australien

Just nu drabbas Queensland i nordöstra Australien av stora översvämningar. Det myckna regnandet hänger samman med onormalt höga vattentemperaturer runt norra Australien. Väderfenomenet La Niña är ovanligt kraftigt.

Det har regnat mycket och under lång tid över stora delar av det australiska fastlandet. Regnandet har gjort att marken nu är mättad och inte längre kan ta upp mer vatten. Då skapas förutsättningarna för de omfattande översvämningarna, som också förändras ganska långsamt.

- Något som förvärrat läget är de mer lokala skyfallen med mycket intensiv nederbörd, som orsakar störtfloder, säger Chantal Donnelly, forskare inom hydrologi.

Kraftig La Niña

Väderfenomenet La Niña är en bidragande förklaring till regnen och översvämningarna.

- Det är onormalt varmt både öster och väster om norra Australien, samtidigt som det är onormalt kallt längs ekvatorn längre österut på Stilla Havet. Den temperaturfördelningen är typisk för La Niña-perioder. Den nuvarande La Niña-perioden är dock ovanligt kraftig, säger Per Kållberg, forskare inom meteorologi.

Lanina
Kartan visar avvikelsen från normal havstemperatur den 12 januari. Källa: ECMWF Förstora Bild

Ju varmare havsvattnet är, ju kraftigare blir avdunstningen. Och ju fuktigare och varmare luften är, ju intensivare och mer långvariga blir regnvädren. När vattentemperaturen överskrider 28-29 grader ökar dessutom risken för tropiska cykloner, och flera sådana har också uppträtt.

El Niño/La Niña-fenomenet påverkar framförallt vädret runt Stilla Havet; det finns inga säkra samband mellan La Niña och vår kalla vinter i Skandinavien. Inte heller kan La Niña-perioden kopplas till den globala uppvärmningen. El Niño/La Niña-variationer har alltid funnits, det kan man bland annat se i gamla korallrev.

Kontaktpersoner

El Niño/La Niña och meteorologiska frågor:
Per Kållberg, forskare meteorologi, per.kallberg@smhi.se, 011-495 85 17
Erik Kjellström, klimatforskare, erik.kjellstrom@smhi.se, 011-495 85 01

Översvämningarna, hydrologiska frågor:
Chantal Donnelly, forskare hydrologi, chantal.donnelly@smhi.se, 011- 495 87 11