Sommarskola ökar kunskapen om framtida klimat i Östersjöregionen

Forskningsprogrammet BONUS står som värd för den sommarskola som i nästa vecka samlar ett trettiotal unga forskare för ett tvärvetenskapligt utbyte med Östersjön i fokus. Från SMHI deltar forskaren Helén Andersson, som delar med sig av kunskap om Östersjöns framtida klimat.

Under sommarskolan får doktorander och unga forskare chansen att lära sig mer om Östersjön ur fler perspektiv än ur sitt eget forskningsområde.

Helén Andersson
Helén Andersson, forskare oceanografi SMHI.

– Jag delar med mig av min kunskap om klimatmodeller och vad de kan säga om framtidens klimat i regionen och vilka begränsningar modellerna har, säger Helén Andersson.

– Kunskap om oceanografin är jätteviktig för att förstå utvecklingen inom andra närliggande områden. Vi måste förstå hur Östersjön förändras i ett framtida klimat för att kunna se hur ekosystemen påverkas och vilka effekter det får i och omkring havet.

Tvärvetenskapliga nätverk

På sommarskolan deltar ett trettiotal doktorander och unga forskare från länderna runt Östersjön. Förutom att vara en viktig kunskapskälla är sommarskolan en möjlighet för forskarna att bygga sina nätverk och utveckla sin forskning.

SMHI forskar både inom projekt finansierade av BONUS-programmet och är också en del av forskningsnätverket Baltic Earth. Det är ett nätverk som samlar Östersjöforskare inom olika forskningsdiscipliner för att tillsammans utveckla kunskapen om Östersjöns framtid.

– Framtiden är komplex. Ofta räcker det inte att vara duktig inom sitt eget område, utan man måste ingå i ett större sammanhang för att kunna ställa relevanta forskningsfrågor och skapa ny kunskap som är användbar för samhället. Det hoppas vi att dessa forskare ska bli stärkta inom, säger Helén Andersson.

Sommarskolan arrangeras i Kiel den 5-11 juli 2015 av BONUS-programmet och de tre BONUS-projekten BIO-C3, BAMBI och INSPIRE.

I direkt anslutning till sommarskolan hålls också årligt projektmöte i BONUS-projektet BIO-C3. Forskare från SMHI deltar i projektet som kartlägger vilka förändringar havsmiljön och det marina ekosystemet genomgått sedan början av 1900-talet, för att förstå vilka förändringar som kan komma att ske de närmaste 100 åren.