Sommarkurs i hydrologisk modellering

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda i hela världen.

Kursen hade inriktning på hydrologisk modellering av kontinentala Europa med modellen E-Hype. SMHI-forskarna René Capell och Ilias Pechlivanidis höll föreläsningar som varvades med praktiska övningar i indatahantering, parameterkänslighet och efterbehandling av data.
 

Deltagare på HYPE sommarkurs 2014
Kursdeltagarna kom från Italien, Grekland, Frankrike, Storbritannien, Estland och Sverige.

– Efter kursen får deltagarna lättare att utveckla egna produkter från modellresultat, samtidigt som vi fått större insikt i deras förutsättningar, säger Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningsenheten på SMHI.

– HYPE-modellen utvecklas ständigt i dialog med användarna. Det var kul att kursdeltagarna kom med så mycket positiv respons på våra nya hjälpverktyg, säger Berit Arheimer.

Öppen källkod

HYPE står för HYdrological Predictions for the Environment. Det är en beräkningsmodell skriven med öppen källkod, vilket gör det möjligt för användarna att både vidareutveckla modellen och anpassa den till de förutsättningar som gäller för modellområdet.

Del av EU-projekt

Kursen är en del av EU-projektet Switch-On. Det är ett projekt som ska demonstrera nyttan med öppna data genom att bygga upp en europeisk e-infrastruktur för forskningssamarbete i ett virtuellt vattenlaboratorium och utveckla 16 kommersiella produkter i form av webbtjänster för både prognoser och beslutstödssystem med hydrologisk anknytning. Projektet leds från SMHI.